Gå till innehållet

från Skribent

Jannika Lassus

Docent och ordförande för Svenska språknämnden i Finland

Mera vård och vårdarbete på svenska!

Synpunkten

Jannika Lassus

God organisering av arbetet, språklig handledning och tillräckliga resurser kan förhoppningsvis trygga den svenska servicen inom välfärdsområdena.

Minst tre språk behövs i affärslivet i Svenskfinland

Artiklar

Jannika Lassus, Johanna Tanner

Bilden av att engelskan tränger ut finskan och svenskan i affärsvärlden och att de inhemska språken är mindre viktiga är inte helt sann, visar Jannika Lassus och Johanna Tanners forskning i affärslivet i Svenskfinland.

Så här ska det låta

Aktuell litteratur

Jannika Lassus

Mikael Reuter: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet. Scriptum 2014. 240 sidor.

Översättaren år 2012

Artiklar

Jannika Lassus

De svenska texterna i Finland är oftast översättningar, detta gäller i synnerhet offentlig information. Men vem översätter de finska texterna till svenska?

Hur ska vi stimulera svenskan i skolan?

Artiklar

Jannika Lassus

Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag den 18 maj hade i år temat Skolspråk: svenska. Erfarenheter och möjligheter …

Information på vars och ens eget språk?

Artiklar

Jannika Lassus

Enligt lag ska alla myndigheter i Finland betjäna svenskspråkiga medborgare på både svenska och finska. I praktiken innebär detta att var och en ska få tillgång till information på svenska eller finska. I Sverige är en språklag under arbete och utredningen ska vara klar vid årsskiftet. I denna artikel utreds på vilka språk och hur lättillgängligt socialförsäkring sinstitutionerna FPA och Försäkringskassan informerar om bidrag på internet. Jannika Lassus skriver på en doktorsavhandling om svenska socialförsäkringsbroschyrer till barnfamiljer.

Informationsbroschyrer i förändring

Artiklar

Jannika Lassus

Folkpensionsanstalten har satsat på att göra mer läsarvänliga förmånsbroschyrer. Jannika Lassus berättar hur man gått tillväga.

Likt och olikt i Sverige och Finland

Artiklar

Jannika Lassus

Under en slutkonferens i Uppsala den 29 november 2003 presenterades resultaten av forskningsprogrammen inom projektet ”Svenskt i Finland - finskt i Sverige”. Under tre år har 17 olika projekt pågått på båda sidor om Bottniska viken inom humaniora, samhällsvetenskap och teologi. Projekten involverade över 120 forskare i Finland och Sverige. En lördag i Uppsala fick forskarna presentera sina resultat för varandra, inbjudna gäster och ”den bildade allmänheten”.