Gå till innehållet

från Skribent

Jan Lindström

Komplexa konstruktioner men välvilliga instruktioner?

Artiklar

Jan Lindström

Ett forskningsprojekt visar att en komplicerad meningsbyggnad i talspråk kan signalera artighet och deltagarroller.