Gå till innehållet

från Skribent

Ingegerd Nyström

Svenska Akademiens språklära

Aktuell litteratur

Ingegerd Nyström

När Gustaf III år 1786 vid instiftandet av Svenska Akademien ålade denna att utarbeta bl.a. …

Censorn och uppsatsen

Artiklar

Ingegerd Nyström

Suomi-ruotsi opiskelusanakirja – en pigg nykomling

Aktuell litteratur

Ingegerd Nyström

I serien Opiskelusanakirja har WSOY nyligen kommit ut med en helt ny finsk-svensk ordbok. Boken …

Då tar jag länkitossarna på mig och far ut i skogen — några särfinlandssvenska drag i studentuppsatser

Artiklar

Ingegerd Nyström

Svensk ordföljd ur finländskt perspektiv

Artiklar

Ingegerd Nyström

Språkriktighet och studentuppsatser Några synpunkter på dagens norm

Artiklar

Ingegerd Nyström