Gå till innehållet

från Skribent

Hans Landqvist

Professor i svenska språket vid Göteborgs universitet

Finlandssvenska översättare i Svenskt översättarlexikon

Artiklar

Hans Landqvist

Svenskt översättarlexikon innehåller artiklar om sverigesvenska och finlandssvenska översättare. Vilka översättare i lexikonet kan sägas vara finlandssvenskar? Och finns det några finlandssvenska översättare som inte ingår i lexikonet – men som borde göra det?

Ordval spelar roll för försiktiga myndigheter och tvärsäkra politiker

Artiklar

Hans Landqvist

Vill du framstå som försiktig eller tvärsäker? Och hur väljer du i så fall dina ord? I den här artikeln visar Hans Landqvist några sätt att framstå som försiktig respektive tvärsäker inför andra människor.

Talare framför en mikrofon.

Översättning som teori och praktik

Aktuell litteratur

Hans Landqvist

Översättning spelar en viktig roll i många samhällen. Ändå verkar översättningar och översättare ibland inte anses vara så viktiga, något som kan visa sig i recensioner av översatt skönlitteratur i dagstidningar, där översättarens insats kan förbigås helt.

Ord och gränser – om sushi, sal och ett antal andra ord i svenskan

Artiklar

Hans Landqvist

I den här artikeln behandlar Hans Landqvist några frågor om förändringar i svenskans ordförråd utifrån sitt eget och andras arbete inom projektet. Artikeln utgår från ett föredrag vid 2003 års Humanistdagar vid Göteborgs universitet.

Språk i ständig förändring ­– Några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan

Artiklar

Hans Landqvist

Hans Landqvist undervisar och forskar vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. I den här artikeln behandlar han några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan. Artikeln är en bearbetning av en artikel med samma tema, som är tryckt i Poppis 2001, medlemsbrev för Svensk­lärarna i Finland rf.

Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland – en licentiatuppsats och några kommentarer

Artiklar

Hans Landqvist, Marianne Nordman

Vad förenar och vad skiljer sverigesvenskt och finlandssvenskt författningsspråk? Det här har Hans Landqvist, rikssvensk lektor vid Åbo universitets språkcenter och doktorand vid Göteborgs universitet, undersökt i sin licentiatuppsats. Opponent vid ventileringen var biträdande professor Marianne Nordman, Vasa universitet. I artikeln presenterar Hans Landqvist sin licentiatuppsats och Marianne Nordman kommenterar den.

Betalningsprogram, utmätningsmän och betalningsrörelser – Något om finlandismer i skuldsaneringslagstiftningen

Artiklar

Hans Landqvist

Artikelförfattaren är doktorand vid Göteborgs universitet och sedan 1988 rikssvensk lektor vid Åbo universitet. För närva­rande är han tjänstledig och arbetar med en dok­torsavhandling som behandlar svenskt författningsspråk i Sverige och Finland. I arti­keln presenterar han några resultat från en studie av skuld-saneringslagstiftningen för privatpersoner i de två länderna.