Gå till innehållet

från Skribent

Fredrica Nyman

En resa i finskans historia

Artiklar

Fredrica Nyman

Målet för Vanhan kirjasuomen sanakirja är att dokumentera alla ord i de finska texter som finns bevarade i källor från tiden före 1810, till exempel Kyrkobibeln från 1776 och alla Mikael Agricolas texter.