Gå till innehållet

från Skribent

Beatrice Silén

Svenskan är osynlig på många bibliotek

Artiklar

Beatrice Silén, Daniela Piipponen, Jari-Pekka Välimaa, Therese Lindström Tiedemann

För att våga tala svenska med bibliotekarien skulle många kunder vilja veta på förhand att bibliotekarien faktiskt kan svenska.

Verb med dubbelt objekt

Artiklar

Beatrice Silén

Vissa verb i svenskan såsom till exempel ge och visa struktureras vanligen med två objekt, …