Fråga: Hur översätta finskans yhteisö?

Svar: Yhteisö är ett relativt vanligt finskt ord som det många gånger är besvärligt att översätta till svenska. Översättningen är alltid beroende av sammanhanget. Det svenska ordet samfund passar i fråga om religiösa och vetenskapliga samfund, och valtionyhteisö är statssamfundet. Annars är sammanslutning ofta ett lämpligt ord, och det är också det ordet som numera oftast används i lagspråket (men yhteisövero är samfundsskatt). Andra alternativ kan vara kollektiv, krets, grupp, organisation, personal, företag. Ibland, t.ex. i sociologiska texter, kan samhälle eller social omgivning vara lämpliga uttryck. Observera att Euroopan yhteisöt är Europeiska gemenskaperna och att yhteisön oikeus är gemenskapsrätten.