Många är oroliga för det kommande sekelskiftet. En av orsakerna till oro är det så kallade 2000-problemet som uppstår för att datorerna inte kan skilja mellan år 2000 och år 1900. Detta har ibland kallats Y2k efter engelskans Year 2000, men den förkortningen vill vi avråda ifrån. Den är ogenomskinlig och svår att förstå. Använd i stället olika sammansättningar på 2000- som t.ex. 2000-problemet, 2000-projekt, 2000-säkerhet, 2000-konsult. Ett dataprogram som klarar av sekelskiftet kallas sekelskiftessäkert.