Fråga: Ska ordet workshop skrivas med ett eller två p? Och hur blir det i plural?

Grundformen workshop skrivs med ett p. I bestämd form singular rekommenderas workshoppenoch i plural workshoppar, workshopparna med två p eftersom det enkla shop böjs shoppen, shoppar, shopparna. Formerna workshopen, workshopar, workshoparna förekommer emellertid också.

I stället för ordet workshop kan vi använda något mer begripligt ord som seminarium, arbetsseminarium, diskussionsgrupp, gruppdiskussion, grupparbete, skrivstuga eller verkstad.