Fråga: Min fråga gäller verkko-oppiminen. Jag tycker att ”nätverksinlärning” för ”verkko-oppiminen” låter lite konstigt, men har nog inget bättre förslag för tillfället (webbaserad inlärning kanske?).

Svar: Du kan använda webbkurs, e-utbildning eller webbaserad utbildning. Dessa tre används mest. Andra förslag är webbaserad kurs, webbutbildning, e-kurs, kurs via Internet, datorstödd utbildning, men de används inte i lika stor utsträckning.