Fråga: I min öron klingar det nu så aktuella ordet vinstvarning – i betydelsen en varning för att vinsten kommer att minska ­– mycket ologiskt. Borde det inte heta förlustvarning, alltså  varning för förlust, på samma sätt som t.ex. stormvarning, halkvarning, lavinvarning?

Svar: Ja, visst är vinstvarning ett ologiskt ord, man varnar ju inte för vinst. I stället för vinstvarning kan man hellre säga varning för vikande vinster eller varning för lägre vinster. Det finns enstaka belägg på förlustvarning, men det kan egentligen inte ses som ett heltäckande alternativ. Ibland kan det visserligen vara en förlust man vill varna för, men ofta gäller varningen endast att vinsten inte blir så stor som väntat. I Finland används ofta ordet resultatvarning (från finskans tulosvaroitus), men ordet används sällan i rikssvenskan. Använd alltså helst varning för vikande/lägre vinster. Språkbruket har emellertid ännu inte stabiliserats i fråga om detta ord, så det är möjligt att vi kommer att ha orsak att återkomma till denna fråga.