Vi ställde följande fråga: Vilket språk skulle du vilja lära dig? Berätta gärna varför. Vi fick 143 svar i tävlingen.  Här är rangordningen i vilket språk tävlingsdeltagarna skulle vilja lära sig:

 1. Spanska (15 personer)
  – Ett världsspråk som även fungerar bra på solsemester.
  – Klasskompis bor i Sydamerika.
 2. Franska (12 personer)
  – För att kunna tala med svärdotterns släktingar.
  – Stort kulturspråk.
 3. Italienska (11 personer)
  – För resor och för att förstå filmer.
 4. Ryska (9 personer)
  – Skulle vilja umgås bättre med Ivan (min vän).
  – Ryska, för att kunna prat med alla ryssar jag träffar + kunna tjuvlyssna.
 5. Kinesiska (8 personer)
  – (Mandarin) Det är mina barnbarns andra modersmål.
  – 1,3 miljarder talar det…
 6. Isländska (6 personer)
  – Låter trevligt, en lagom blandning av mjuka och starka ljud.
 7. Tyska (4 personer)
 8. Engelska (3 personer)
  – Vackert språk. Allmänbildande.
  Danska (3 personer)
  – Därför att Danmark är ett härligt land.
  Latin (3 personer)
  – Bas för många andra (europeiska) språk.
 9. Arabiska (2 personer)
  – För att det är ett stort språk, för att arabvärlden intresserar och för att jag kan lite swahili, som har en massa arabiska lånord.
  Norska (2 personer)
  Turkiska (2 personer)
 10. Transpiranto (1 person)
  – Språket är uppfinningsrikt.
  Finska (1 person)
  Färöiska (1 person)
  Estniska (1 person)
  Esperanto (1 person)
  Thailändska (1 person)


Dessutom frågade vi tävlingsdeltagarna vad de skulle vilja läsa om i Språkbruk. Här ett litet urval ur svarsskörden:

– Skillnader på språkbruk i finlandssvensk och sverigesvensk litteratur.
– Allt som har med svenskt språkbruk att göra.
– Onomatopoetiska ord.
– Fortsätt bara, redan bra!
– Nyord.
– Skrivpedagogik.
– Tycker ni skriver om intressanta ämnen redan nu, men utvecklingen av slang, historiska skillnader mellan svenskan i Sverige och Finland samt inverkan från diverse ”invandrarspråk” på finska & svenska alltid spännande.
– Språkhistoriska artiklar.
– Dialekter i Svenskfinland.
– Rätt och fel.
– Läsarnas språkpoliskommentarer.
– Slang.
– Språket förändras, varför?
– Jag tycker den är bra och mångsidig som den är!
– Dialekter i Sverige och Finland.
– Nygamla ord och deras ursprung.
– Finlandismer.
– Finlandssvenska hemligheter.
– Magnus Londen-krönika.
– Hoppas Monica Äikäs fortsätter skriva. 🙂