Fråga: Kan man tala om vilda grönsaker när det gäller vilda växter som kan användas i matlagningen, t.ex. maskros, nässla, kirskål?

Ordet grönsak kan också brukas om vilda växter, t.ex. nässlor, som används på liknande sätt som odlade grönsaker. Man kan alltså tala om vilda grönsaker.