Fråga: Ordet vidlåda ger mig huvudbry. Jag har sökt i Svensk ordbok, på nätet osv. och fått exempel som ”många fel vidlåder experiment­- et …” men har inte lyckats bli övertygad om att verbet vidlåda i meningen ”bilderna vidlåder texten” är det bästa alternativet. På finska lyder motsvarande mening ”kuvat liittyvät tekstiin”, dvs. att bilderna på något sätt hör ihop med texten. Är min tvekan onödig?

Svar: Vidlåda betyder helt konkret ’sitta fast vid’. Svensk ordbok ger följande exempel­mening: ”hon var så törstig att tungan vidlådde gommen”. Ordet används också överfört i betydelsen ’vara förenad med’: ”Stora brister vidlåder dock fortfarande marknaderna och de kan förbättras ytterligare.”. Ordet konstrueras med direkt objekt: vidlåda något.

I det exempel du undrar över används vidlåda inte på rätt sätt. För att den svenska satsen ska motsvara den finska bör man här t.ex. använda verbet hänföra sig till. Meningen ska alltså lyda: ”bilden hänför sig till texten”. Ett annat lämpligt verb är också ansluta sig till: ”bilden ansluter sig till texten”.