Fråga: Ska vi skriva vicepresident eller vice president? Ska det vara bindestreck efter ex i exvicepresident?

Svar: Vicepresident skrivs i ett ord liksom vice­amiral, vicekonsul osv. Däremot skrivs vice ordförande i två ord och vice verkställande direktör i tre ord. Det är egentligen särskrivningen som är regel när det gäller kombinationer med vice, och de sammansatta orden med vice- är alltså att betrakta som undantag.

Sammansättningar med ex (’före detta’) skrivs utan bindestreck: exkonung, exmake, expresident, exvärldsmästare. Följaktligen blir det också exvicepresident – om man nu har behov av att använda ett så långt och otympligt ord.