Enheten för språktjänst vid Vasa universitet blir vid årsskiftet Vasa universitets språkcenter. Professor Nina Pilke är direktör för det nya språkcentret vid Vasa universitet. Målet är att språkcentret ska samarbeta med andra högskolor i staden. Förhandlingarna med Hanken är redan igång. Utbudet av språkkurser kommer att ses över och förnyas. Eventuellt kommer studenterna i framtiden att kunna läsa nya biämneshelheter i språk vid språkcentret. Just nu erbjuds kurser i finska, svenska, engelska, tyska, franska, spanska och ryska.

Från och med i höst kan man inte längre studera språkvetenskaper vid Vasa universitet, eftersom de språkvetenskapliga utbildningsprogrammen flyttade till Jyväskylä universitet i augusti i år.