Fråga: Journalister verkar inte veta att det är en viss skillnad mellan vård och behandling (”hoito” på finska). De skriver ”dialysvård” och ”insulinvård”, ”vårdmetoder” etc. när de egentligen avser behandling.

Svar: Det är helt klart att man behandlar sjukdomar och vårdar patienter. Båda begreppen är ju hoito på finska vilket kanske är en orsak till det vacklande bruket på svenska här i Finland.

När objektet är sjukdomen, i tanken eller rent formellt, är verbet behandla. Man kan inte tänka sig att sjukdomar vårdas. Det låter definitivt bakvänt, som om man ville gynna sjukdomen som man i själva verket bekämpar. Man kan t.ex. inte säga att diabetes vårdas med insulin. Diabetes behandlas med insulin.

Vård och vårda är svårare ord. Många läkare tycker säkert att de inte vårdar patienter då det uttrycket har varit reserverat för sjukskötarnas verksamhet. Ändå finns ju t.ex. ordet läkarvård vilket väl betyder allmänt hela omhändertagandet av en patient medräknat läkarens åtgärder.