Den 14 februari är en märkesdag av ungt datum i det finländska feståret.  I Sverige lanserade varuhuset NK i Stockholm år 1956 dagen som alla hjärtans dag, i annonstexterna karakteriserad som ”ett apropå till skottdagen och den lustiga amerikanska Valentin-dagen”. Dagen började dock uppmärksammas mera medvetet först på 1960-talet, och det var också då festen blev bekant i Finland, främst via serietidningar och amerikanska filmer. Den första regelrätta Valentin­dagsskyltningen i vårt land kunde beskådas år 1986 då varuhuset Stockmann i Helsingfors prydde ett fönster med hjärtformad rekvisita. Samma år delade en stor hamburgerkedja ut valentinkort åt sina kunder. Dagen kallades i Svenskfinland den första tiden ofta Valentindagen i direkt översättning från originalet Valentine’s Day.

Redan 1987 hade den nya festdagen fått ekonomiska förespråkare. Postverket och Röda kors­et hade stora reklamkampanjer med dagen som tema. Dignande presentbord sågs i många affärer.  De mest varierande varor och erbjudanden har i affärs- och restaurangvärlden sedan dess kombinerats med festdagen vars mytomspunna bakgrund i den romerska Lupercaliafesten och legenden om helgonet Valentinus årligen relateras i medierna. Bland ungdomarna slog dagen genast igenom, och i skolor och daghem blev det tradition att uppmärksamma festen.

I den finska almanackan nämndes ystävänpäivä första gången 1987, och året därpå kunde man läsa namnet vändagen i landets svenskspråkiga almanacka. Först 1996 kom dagen officiellt in i almanackan och fick nu på svenska namnet alla hjärtans dag.

I dag uppmärksammas dagen på många sätt i Finland. Temat vänskap utnyttjas mångskiftande av affärsvärlden, ideella organisationer och i reklamfloran. Firandet i Finland domineras av det vänskapliga på bekostnad av det romantiska, varför ordet ystävänpäivä passar väl in i sammanhanget. De finlandssvenska traditionerna skiljer sig inte från de finska, och namnet vändagen används spontant i dagligt tal.

I Sverige och det övriga Norden tycks dagen i högre grad ha drag av den romantikgenom­syrade internationella Valentine’s Day.  Innovationsfester har sällan absolut fastslagna sedmönster, och kan förändras och varieras individuellt. Också det romantiska firandet har sina anhängare i Finland, och det är inte otänkbart att dagen med tiden kan få en mera kärleksbetonad framtoning i vårt land. Valet mellan det skandinaviska alla hjärtans dag och det finska vändagen är alltså svårt – båda namnen beskriver delar av ett mångskiftande och föränderligt firande.