Fråga: Svenska Teatern sätter upp en pjäs om Mannerheim i höst, och nu undrar ensemblen hur ortnamnet Murmansk ska uttalas.  Jag sade spontant mur’mansk (dvs. u-ljud och betoning på sista stavelsen) men slog sedan i Focus och fick uttalet ’mormansk (dvs. o-ljud och betoning på första stavelsen). Hittar inte uttalsrekommendationer någon annanstans.

Svar: Svensk uttalsordlista (Focis 1994) tar upp Murmansk och ger två alternativa uttal. Dels med betoning på första stavelsen och alternativt lång eller kort vokal, ’mu(:)rmansk, dels med betoning på andra stavelsen, mur’mansk. Uttalet med betoning på andra stavelsen är främst finlandssvenskt. I båda fallen rekommenderas  u-uttal.

I Nationalencyklopedin kan man lyssna på uttalet av Murmansk och det sammanfaller med uttalsrekommendationen i Focus, dvs. o-uttal och betoning på första stavelsen. Men observera att det är en rysk mansröst som uttalar namnet. Detta uttal känns definitivt främmande i svenskan. Vi uttalar ju inte heller Paris med ett skorrande r-ljud och utan s. Vår rekommendation blir att Murmansk bör uttalas med långt u-ljud och betoning på första stavelsen, ’mu:rmansk.