Fråga: Hur uttalas z i början av ord, t.ex. i zenit, zoologi och zygot?

Svar: Svaret är enkelt: i de allra flesta fall uttalas z i början av ord som s. Det finns bara tio undantag från denna regel i Svenska språknämndens uttalsordbok, som upptar sammanlagt cirka 120 uppslagsord på z-. I sex av undantagen anges ett alternativt uttal med ts vid sidan av s; det gäller bl.a. zeta, zeugma och zucchini. Bara i fyra fall är ts det enda uttal som anges, och då är det fråga om mycket ovanliga ord, nämligen zeissning, zeloso, zopfstil och zwinger. Vi kan alltså lugnt utgå från att s är det uttal som gäller. Som jämförelse kan nämnas att x i början av ord (t.ex. i xylitol) så gott som alltid uttalas ks.