Fråga: Jag behöver hjälp med att hitta ett korrekt svenskt ord för det som i Finland kallas ”utlandskommendering”. Hur ska man omtala fenomenet att man får i uppdrag av sin arbets­givare att jobba i ett annat land med ett visst projekt eller under en viss tidsperiod?

Svar: ”Utlandskommendering” används i Finland som en direkt översättning av finskans ”ulkomaankomennus”. Ordet är dock inte lämpligt i den betydelse det här är fråga om, eftersom ”kommendering” i allmänhet avser militära uppdrag. Ett uttryck som kan rekommenderas i stället är utlandsuppdrag.