Fråga: Vad är det för skillnad mellan en utfärd och en utflykt?

Skillnaden är att en utflykt är kortare än en utfärd. Svensk ordbok definierar utflykt på följande sätt: ’kortare gångtur eller resa från hemmet (eller hemorten) och åter, ofta i nöjessyfte; ofta under del av dag’. Utfärd definieras som ’längre utflykt, ofta med övernattning’. Utflykt kan också användas bildligt: en utflykt till filmens värld.