Fråga: Ska man skriva Usama bin Ladin eller Osama bin Laden? Finns det några regler för hur arabiska namn skrivs på svenska?

Svar: På svenska rekommenderas stavningen Usama bin Ladin. Det är den stavning som bäst motsvarar den arabiska stavningen av namnet. Vanligen skriver man inte ut korta vokaler i arabisk skrift, men om man gör det så finns det tre vokaltecken. Dessa transkriberas enligt experter på arabiska som a, i och u i svensk skrift.

Stavningar med o och e vittnar om att transkriberingen har gått via något annat språk (vanligen engelska) där man följer andra regler. Det finns stora skillnader i uttal inom det arabiska språk­området, och skillnader i hur ett namn transkriberas kan uppstå om man försöker följa uttalet av namnet. Därför eftersträvas vanligen en transkribering som i mån av möjlighet motsvarar stavning­en i arabiska. Namn på länder och huvudstäder anses dock vara så etablerade att det inte är aktuellt att ändra på dem för att förenhetliga systemet.