Fråga: Vad heter etävanhempi på svenska?

En lämplig term är umgängesförälder. Man kan också tala om en förälder som inte bor med barnet/barnen/sitt barn/sina barn.