Fråga: Hur skrivs de här siffrorna med bokstäver: tjugosjutusen, tvåhundra, femhundratusen, niotusen, tjugotusen, hundratusen?

Svar: Reglerna har hittills varit något motstridiga, men numera rekommenderas det att alla tal under en miljon skrivs ihop. I synnerhet vissa lägre tal, t.ex. tvåhundra, ses nog av de flesta som fasta uttryck, och det är naturligt att skriva dem som ett ord. Regeln gäller alla de tal som du nämner: tjugosjutusen etc. Däremot delas tal över en miljon upp: två miljoner femhundra­tusen.