Fråga: Ska vi skriva TV eller tv? Går det bra att skriva teve?

Svar: Förkortningen tv består av första bokstaven i sammansättningslederna tele och vision och är alltså en s.k. initialförkortning som utläses bokstav för bokstav. I Svenska skrivregler (punkt 147) rekommenderas att initialförkortningar som används som självständiga uttryck och är mycket etablerade skrivs med små bokstäver. Det blir alltså tv. Andra vanliga förkortningar av detta slag är cd, mc, pm, vd och vvs. När initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav används som namn skrivs de med stor bokstav: EU, FN, SAOL, USA.

Också formen teve är korrekt. Det är fråga om ett ord som bildats genom att man skrivit ner uttalet av förkortningen tv. Böjningen är teven, tevear, tevearna.