Svar: Svenska skrivregler rekommenderar följande: tre punkter i rad används för att markera att ett ord eller en mening inte avslutats.

– Den där idi… Han avbröt sig tvärt när den omtalade kom in.

 

– Det var då också själva …, muttrade hon för sig själv.

 

Var det en slump eller …?

 

De tre punkterna får inte delas upp på olika rader, och de bör helst inte inleda en ny rad. Inget mellanrum bör göras mellan punkterna. Däremot görs mellanrum före första punkten, såvida punkterna inte markerar att ett ord är avbrutet. Mellanrum görs också efter sista punkten före nytt ord.