Fråga: Är det någon skillnad på ett trafikljus och en trafiksignal?

I vardagligt tal används trafikljus och trafiksignal säkert ofta synonymt, och trafikljus är vanligast i bruket. Strängt taget har orden dock lite olika innebörd.Trafikljus definieras som en ’anordning med ljussignaler av olika färg vid trafikled’ (Svensk ordbok). Trafiksignal har en lite vidare betydelse; det är en anordning med ljussignaler eller ljudsignaler.