Fråga: Jag är mycket konfunderad över användningen av räkneordet 1 (ett, en) i följande sammanhang: ”Banken har trettioen kontor” (trots att det heter ett kontor). Varför säger man så? Eller ”Det står tjugoen hus på rad” (inte tjugoett hus …). Säger man aldrig trettioett eller tjugoett i dylika sammanhang? Siffran 1 syftar alltså tydligen inte på kontor, hus etc. Vad bestäms då detta av? Tacksam för att få ett svar på detta, eftersom det bryr min hjärna ständigt nu (när jag efter alla år upptäckte detta). Det var nämligen en reporter i radion som sa att ”banken har nu trettioett kontor” och jag reagerade genast att detta ju är fel, men så upptäckte jag att det ju faktiskt heter ett kontor men trettioett kontor låter illa. Varför säger man alltså trettioen kontor?

Svar: Språkrådet i Sverige (f.d. Svenska språknämnden) ger svaret i sin Frågelåda:

Efter tiotal används normalt en oavsett genus på det efterföljande huvudordet: tjugoen kilo, etthundratjugoen skåp, trettioen fartyg. Räkneord som tjugoen, trettioen o.s.v. är alltså i princip oböjliga.

Tjugoett (trettioett)används endast vid ett fåtal t-ord som brukar kombineras med tal, framför allt vid år, nummer och öre: nummer femtioett, tjugoett öre, fyrtioett år. Det gäller även när år och nummer är underförstått: Han är tjugoett, Öppna lucka tjugoett. Ett används även vid klockslag: 16.31 utläses sexton trettioett.