Fråga: Ska veckodagens namn stå i bestämd eller obestämd form när datum anges enbart med siffror – ska det alltså heta tisdag 16.11.2004 eller tis­dagen 16.11.2004?

Svar: Veckodagens namn står vanligen i obestämd form när datum anges med siffror, alltså tisdag 16.11.2004. När månadens namn skrivs med bokstäver står däremot veckodagens namn i bestämd form och bestämda artikeln den sätts ut: tisdagen den 16 november 2004.