Fråga: Vilken förkortning ska jag använda på svenska som motsvarighet till den finska förkortningen ma. (määräaikainen) i t.ex. ma. johtava lääkäri, ma. hallintoneuvos?

Svar: Du kan använda tf, alltså tf chefsläkare, tf förvaltningsråd. Det kan invändas att tf  formellt är en förkortning av tillförordnad som inte direkt motsvarar määräaikainen (’visstids­anställd’). I praktiken går det ändå bra att använda tf – en visstidsanställd är ju förordnad för viss tid, alltså tillförordnad. Vi kan också säga att tf är en vedertagen förkortning med betydelsen ’tillfällig’, ’inte ordinarie’.

På vissa arbetsplatser har man beslutat att helt utelämna ma. framför titeln, eftersom förkortningen inte tillför någon väsentlig information om arbetsuppgifterna.