Fråga: Om man inte vill använda det engelska ordet deadline, vad ska man säga i stället?

Svar: Deadline är ett etablerat engelskt lånord i svenskan. Men det finns många som i stället vill använda ett mer svenskklingande ord, och då finns det många bra alternativ att välja mellan. Ett enkelt ord som man kan använda i de flesta sammanhang är tidsgräns, men andra möjligheter är t.ex. manusstopp, (sista) manusdag, manuslämning, lämningstid, leveransdag. Ibland ser man ordet dödlinje användas skämtsamt.

Ordet deadline har använts i svenskan åtminstone sedan 1960. Den ursprungliga betydelsen i engelskan var en linje i militärfängelse som under hot om dödsstraff inte fick överträdas.