Ordet television har i svenskan betydelsen ’tekniskt system för överföring av rörliga bilder med hjälp av radiovågor’. Det kan inte användas om den konkreta apparaten. Den kallas televisions-apparat, TV-apparat eller bara TV.