För en tid sedan utkom en ny Teletjänstordlista, utgiven av Centralen för tekniskt terminologi. Det är meningen att ordlistan skall komplettera Teleordlistan som utkom 1991. Det är således bra att båda ordlistorna till hands om man översätter texter som har anknytning till det teletekniska.

I Teletjänstordlistan ingår såväl langaton viestintä (trådlös kommunikation), valintaääni (kopplingston), som puhelinkortti (telefonkort). Även de olika bolagens specialtjänster ingår i en särskild lista (exempelvis Kotivastaaja på svenska heter Hemsvararen).

 

Telepalvelusanasto. TSK 29. Helsinki 1997. 112 sidor. Cirkapris: 54 mk. Beställningar: Finnet-fördbunet rf, tfn (09) 22 81 11.