Teleförvaltningscentralen (Telehallintokeskus) har bytt namn till Kommunikationsverket. På finska heter verket numera Viestintävirasto.

Kommunikationsverkets engelska namn är Finnish Communications Regulatory Authority, förkortat Ficora, och förkortningen har fått bilda nytt domännamn för verkets webbplats, som numera finns på adressen www.ficora.fi.