Fråga: Jag uppfattar det som korrekt svenska att man deltar i en kurs eller tar del av kursinnehållet. Att ta del i en kurs låter fel i mina öron, men jag har inte lyckats hitta någon officiell regel för detta.

Svar: Det ligger snubblande nära att tro att delta och ta del av är parallellkonstruktioner till varandra av typen avskriva – skriva av, bortföra – föra bort, utskriva – skriva ut. Men delta och ta del är två olika verb och ska inte blandas med varandra. Att delta betyder dels att ’vara med, medverka, närvara’, dels att ’känna medlidande’. I bägge betydelserna konstrueras delta med prepositionen i: delta i en kurs, ett möte, ett seminarium etc.; delta i sorgen. Att ta del är att ’få veta, få information’ o.d. Rätt preposition i detta sammanhang är av, t.ex. ta del av ett kursinnehåll, ett utbud, beslut, nyheter, regler.