Fråga: Heter det symtom eller symptom?

Svar: Bägge formerna går an. De upptas som alternativa former i Svenska Akademiens ordlista.