Glada pristagare på språkvårdsdagen. (Bakom pristagarna prisnämndens ordförande Jan-Ola Östman och Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Henrik Huldén.) Från vänster Sydkustens Ordkonstskola: Iréne Poutanen, Monica Martens-Seppelin och Maja Ottelin. Till höger sporremottagarna Märta Westerlund och Simon Karlsson.
Glada pristagare på språkvårdsdagen. (Bakom pristagarna prisnämndens ordförande Jan-Ola Östman och Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Henrik Huldén.) Från vänster Sydkustens Ordkonstskola: Iréne Poutanen, Monica Martens-Seppelin och Maja Ottelin. Till höger sporremottagarna Märta Westerlund och Simon Karlsson.

Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelades Sydkustens Ordkonstskola på språkvårdsdagen. Prismotiveringen löd: ”Sydkustens ordkonstskola har inspirerat barn till att leka med ord genom sin undervisning i ordkonst, turnerande utställningar som Ordboet och ordkonstläger. Ordkonsten, som en del av den grundläggande konstundervisningen, har spridit sig i Svenskfinland tack vare Ordkonstskolans målmedvetna och kreativa arbete och ordkonstledare utbildas nu på olika håll enligt det koncept skolan byggt upp.

Ordkonstskolan gör ett utmärkt och mångsidigt arbete kring språk och visar att man med språk och fantasi kan skapa nya världar och dessutom synliggör skolan sitt arbete mycket bra. Skolan gör ett utmärkt arbete med både barn och vuxna, allt från sina ordkonstkurser för barn, lärarhandledningar kring projekt och barnböcker samt ordkonstledarutbildningar för vuxna som skolan ordnar i hela Svenskfinland.”

Hugo Bergroth-sällskapet delar också vissa år ut en språksporre för att lyfta fram duktiga och entusiastiska språkbrukare eller språkliga inspiratörer. Årets språksporre på 1 000 euro gick till programledarna på Yle X3M Simon Karlsson och Märta Westerlund, som ”är intressanta för sin målgrupp och fångar upp svenskspråkiga unga i en krävande mediemiljö. De har ett gott språk och deras personliga stil visar också en språklig identitet som är färgad av uppväxtmiljöerna i Pargas respektive Västnyland. Simon och Märta och deras glada kommunikation i radio och på sociala medier är en klart bidragande orsak till att många finlandssvenska unga följer Svenska Yle.”

Pristagarna utses av Hugo Bergroth-sällskapets styrelse i samråd med en prisnämnd, vars ordförande 2019 är professor Jan-Ola Östman. Priset finansieras av Svenska kulturfonden och har delats ut sedan 1993.