Från och med den 1 juli 2017 kan svenskarna ta dubbla efternamn vid giftermål och även ge dubbla efternamn till sina barn. Då träder den nya lagen om personnamn i kraft i Sverige. Riksdagen godkände lagen den 9 november 2016.

Tidigare har Sverige haft ett system med mellannamn, det vill säga ett efternamnsliknande namn mellan förnamnen och det egentliga efternamnet. Det här systemet kommer att fasas ut och ersättas av möjligheten till dubbla efternamn för både makar och barn. Det blir också möjligt för helsyskon att ha olika efternamn och det ska bli lättare att byta både för- och efternamn.

En annan stor förändring är att efternamn med fler än 2 000 bärare släpps fria så att vem som helst kan byta till ett sådant efternamn.

Även i Finland pågår en revidering av namnlagen. Flera av de förändringar som diskuteras är sådana som nu träder i kraft i Sverige, bland annat dubbla efternamn och möjligheten för vem som helst att byta till de vanligaste efternamnen. I en enkät som Justitieministeriet publicerade i september var majoriteten av dem som svarade positiva till dubbla efternamn för makar och barn, medan frågan om att släppa de vanligaste efternamnen fria delade åsikterna.

Namnlagskommitténs förslag till ny namnlag i Finland ska vara klart i slutet av mars.