Från den första juli går det inte längre att ringa eller e-posta en språkfråga till Svenska språknämnden. Man hamnar hos Språkrådet i stället.

Regeringen beslutade i dag, den 14 juni, om en ny organisation för svensk språkvård. Språkvården omorganiseras för att bättre motsvara kraven i ett mångspråkigt Sverige. Det innebär att Svenska språknämnden byter namn, får vidgade uppgifter och blir en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Nationell språkpolitik

Sedan 1944 har Språknämnden svarat på språkfrågor, givit ut handledningar, ordlistor och tidskriften Språkvård (sedan 1965). Språknämnden har varit organiserad som en förening med stort statsbidrag.

I höstas antog riksdagen en samlad svensk språkpolitik med fyra övergripande mål. Som en följd av den nya språkpolitiken byggs svensk språkvård ut. I en ny organisation med namnet Språkrådet sammanförs Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och regeringskansliets arbete med bättre myndighetsspråk. Resurser tillförs också för arbete med romani, teckenspråk och andra minoritetsspråk.

Mångspråkigt Sverige

Språkrådet bildar en avdelning i myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Det är i dag ett stort forskningsinstitut med avdelningar i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå, och stora arkiv för dialekter, namn och folkminnen.

– En efterlängtad förstärkning av svensk språkvård, säger Olle Josephson, i dag föreståndare för

Svenska språknämndens sekretariat, från första juli chef för Språkrådet. Kunskaperna om svenskt standardspråk, dialekter, namn och minoritetsspråk ska finnas i samma myndighet. Svenska språknämnden inrättades för ett samhälle där svenskan ansågs vara det enda modersmålet av betydelse och där man skilde stenhårt mellan dialekter och riksspråk. I dag finns 150 modersmål till, och engelskans roll växer. Det kräver en språkvård med större stabilitet och expansionsförmåga än vad som varit möjligt inom Språknämndens ramar.

Språkrådet kommer att ligga i Stockholm, i Svenska språknämndens nuvarande lokaler på Södermalm.

– Allmänheten märker nog ingen större skillnad till en början, tror Olle Josephson. Det går ju bra att ringa och e-posta som vanligt. Skillnaden är bara att nu står Språkrådet som avsändare bakom råd och skrifter, inte Språknämnden. Men på sikt hoppas jag att Språkrådets verksamhet kan betyda en mer genomtänkt språkpolitik på många samhällsområden.

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen hette tidigare Språk- och folkminnesinstitutet men byter namn i och med att Språkrådet blir en del av myndigheten.

– Det är glädjande att vi nu får en central myndighet på språkets område, säger Björn Lindquist, direktör för Språk- och folkminnesinstitutet och generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Det innebär att vi får nya, stimulerande uppgifter inom språkvården, förutom dem vi redan har inom namnvården. En samlad organisation innebär också att språkfrågorna kan få en större tyngd i samhället.