Nya medlemmar i nämnden är universitetsläraren Jannika Lassus (Hanken), redaktören Dan Lolax (Åbo Underrättelser), lektorn i modersmål och litteratur Michaela Örnmark (Tölö gymnasium) och ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson (Språkinstitutets representant). Tidigare medlemmar som fortsätter i nämnden är professorn i nordisk rätt Johan Bärlund (Helsingfors universitet, ny ordförande för nämnden) och universitetslektor Bodil Haagensen (Jyväskylä universitet). Maria Fremer (Institutet för de inhemska språken) efterträder Pia Westerberg som nämndens sekreterare.

Avgående medlemmar är Laila Andersson, Mona Forsskåhl, Henrik Othman och Eivor Sommardahl.

Språknämnden är ett expertorgan som bland annat fattar beslut om språkliga rekommendationer och tar ställning i språkpolitiska frågor. Nämndens mandatperiod är tre år.

På Institutet för de inhemska språken finns också språknämnder för finska, de samiska språken, finländska teckenspråk och romani. Institutet har representanter i nämnderna för svenska och finska och koordinerar verksamheten för de andra tre nämnderna.

Den nya nämndens treårsperiod inleddes 1 juni 2018 och pågår till 31 maj 2021.