Birgitta Lindgren har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor. Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Viveka Adelswärd, 2006 Kenneth Larsson, 2007 Hans Waldenström, 2008 Lillemor Santesson och 2009 Björn Melander.

Birgitta Lindgren är språkvetare, född 1945 och bosatt i Stockholm. Hon är fil. mag. och nyordsansvarig samt nordisk och internationell sekreterare vid Språkrådet, tidigare Svenska språknämnden. Birgitta Lindgren var under flera år redaktionssekreterare på numera nerlagda tidskriften Språkvård. I dag ansvarar hon för språkfrågorna i Språktidningen, en från Språkrådet fristående tidskrift. Hon har tidigare erhållit Erik Wellanders språkvårdspris. Här ett axplock ur Birgitta Lindgrens verk och redaktörskap:

• Språklära. Med B. Ewerth, 1972

• Norstedts skandinaviska ordbok. Redaktör, 1994

• Nordens språk i EU: rapport från seminarium 1996. Redigerad med Mikael Reuter, 1997

• Nordens språk. Redaktör med Allan Karker och Ståle Løland, 1997

• Nordiskt klarspråksseminarium: rapport från seminarium 1998. Redaktör, 1999

• Terminologi och språkvård: rapport från konferens 1998. Redaktör, 1999

• Bättre språk i EU : rapport från konferens 1998. Redaktör, 2000

• Nämnd, inte glömd. Historik över Nämnden för språkvård och Svenska Språknämnden 1944–2007. Redaktör, 2007