I Språkbruk 2/2013 skrev vi att Institutet för språk och folkminnen (SOFI) tvingas spara, troligen genom att lägga ned avdelningarna i Lund och Umeå. Institutet har haft ett så kallat strukturellt budgetsunderskott (i huvudsak på grund av löne- och lokalkostnader) under en längre tid.

I mitten på oktober kom beslutet att verksamheterna i Umeå och Lund läggs ner. På båda orterna finns omfattande arkiv med samlingar som består av ljudinspelningar, fotografier, handskrifter o.s.v. I samlingarna finns inte bara material på svenska och dess olika dialekter, utan även material på samiska, meänkieli och finska.  Ansvaret för samlingarna i Umeå flyttas till Uppsala och ansvaret för samlingarna i Lund flyttas till Göteborg. Var arkiven fysiskt kommer att placeras är inte klart i skrivande stund.

Institutet för språk och folkminnen har i dag verksamhet på fem orter i Sverige: Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala, där även institutets huvudkontor ligger.

Omlokaliseringen har väckt stor uppmärksamhet i svenska medier. Många är mycket kritiska och fruktar att samlingarna kommer att flyttas till orter som inte har tillräcklig kulturell förankring till språkområdet. Det här gäller särskilt material på samiska och meänkieli, d.v.s. arkiven i norra Sverige.

Omorganisationen kan även innebära uppsägningar: 10–12 tjänster kommer att försvinna. Det här kommer att ske dels via s.k. naturlig avgång (pensioneringar), dels genom omställning då en del anställda kommer att erbjudas arbete på annan ort.

På institutets språkvårdsavdelning Språkrådet i Stockholm innebär översynen dock att det kommer att anställas en språkvårdare i meänkieli och en deltidsanställd språkvårdare i jiddisch.

Arbetet med översynen fortsätter under 2014 och den nya organisationen ska gälla från 1 januari 2015.