Språkvårdare i de nordiska teckenspråken träffades i Köpenhamn i Danmark den 22–23 mars 2012. Koordinator för seminariet som ordnades för första gången var svenska Språkrådet, värd var danska Sprognævnet och ordförande norska Språkrådets direktör Arnfinn Muruvik Vonen. Seminariet finansierades av Nordisk Sprogkoordination (http://nordisksprogkoordination.org) vars representant också var närvarande på seminariet.

Nästan alla nordiska länder har myndighetsbaserad språkvård för teckenspråken. I två länder ligger ansvaret på en teckenspråksnämnd; i Finland fungerar nämnden under Institutet för de inhemska språken och i Island under Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. Språkrådet i Sverige har för tillfället tre språkvårdare för teckenspråk, i Språkrådet i Norge arbetar en teckenspråkskonsulent, och det samiska språkets samnordiska råd har en person som ansvarar för de teckenspråkigas intressen på de samiska områdena. I Danmark, på Färöarna och på Grönland finns det än så länge ingen språkvårdsverksamhet för teckenspråken.

Under den första seminariedagen presenterade alla länder rapporter om de teckenspråkigas språkliga ställning och hur språkvården är organiserad i respektive land. Det konstaterades att det finns brister i kunskap om de andra ländernas situation i Norden, och speciellt genomgången av det färöiska teckenspråket och det på Grönland använda danska teckenspråket frambringade en mängd ny information. Under den andra dagen kartlades de ämnesområden inom vilka man kunde samarbeta konkret beträffande språkvården. Utifrån diskussionen beslutade man grunda ett eget nordiskt nätverk för språkvårdarna i teckenspråk. Språkvårdarna ska samlas i samband med det årliga nordiska språkmötet. Deltagarna betonade också att det finns behov av att ordna sammankomster i workshopstil.