Lena Ekberg, chef på Språkrådet i Sverige, har sagt upp sig. Anledningen till uppsägningen är en oenighet om Språkrådets ställning mellan Ekberg och generaldirektören på Institutet för språk och folkminnen, Ingrid Johansson Lind.

Språkrådet är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen, där man på övriga avdelningar arbetar med dialekter, namn och folk­lore. Lena Ekberg vill hävda Språkrådets rätt att få agera i eget namn och att ha en egen webbplats, vilket hon anser är en förutsättning för Språkrådets verksamhet. Språkrådets personal ställer sig helt bakom de krav som Lena Ekberg framfört. Ekberg slutar den 30 juni.

Språkbruk bad Ingrid Johansson Lind om en kommentar, och hon svarar att hon och Ekberg har olika syn på bland annat hur den nya webbplatsen ska utformas och implementeras. Johansson Lind skriver också att hon accepterar Ekbergs beslut att lämna sitt uppdrag.