Finlands språklärarförbund (Sukol) befarar att regeringens försök att i vissa skolor göra skolsvenskan frivillig kan öka ojämlikheten och äventyra elevernas möjligheter till fortsatta studier. Sukols ordförande Sanna Karppanen anser också att det finns flera obesvarade frågor kring försöket, bland annat om gruppstorleken som behövs för att undervisning i ett språk ska bli av, möjligheterna för eleverna att välja olika främmande språk och när eleverna kan påbörja studier i ett språk.

Karppanen befarar att ojämlikheten i utbildningen ökar i och med försöket, eftersom de utredningar som Sukol har gjort visar att språkundervisningen redan nu mer och mer koncentreras till stora tätorter och städer.

– En del av dem som ordnar utbildning har helt enkelt inte råd att öka språkundervisningen. Försöket kommer därför inte att göra språkundervisningen mångsidigare i de kommuner där det skulle behövas. I värsta fall ökar ojämlikheten mellan olika områden ännu mer, säger Sanna Karppanen.