Sedan april finns Institutet för de inhemska språken på mikrobloggen Twitter med två konton, ett svenskt och ett finskt. Anna Maria Gustafsson, Charlotta af Hällström-Reijonen och Pia Westerberg twittrar på svenska. På finska twittrar Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen, Laura Niemi och Minna Pyhälahti.

Följ gärna våra konton, @Sprakinstitutet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) och @Kotus_tiedotus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) om du vill ha aktuell information om vår verksamhet.