Språkinlärningen måste ut ur klassrummen. Det var ett av budskapen som kom fram under en konferens i Helsingfors den 24–25 maj.

På konferensen ”Vi lär oss tillsammans! – om mobilitet, nordiska språk och Nordplus-programmet” presenterade läraren Antti Malassu från Bocksbacka grundskola i Finland ett projekt där finska niondeklassare åker på prao till Sverige för ökad kultur- och språkförståelse.

– Ett främmande språk skall inte endast finnas närvarande i klassrummen och skolböckerna, eleverna måste få uppleva det i praktiken, menade Malassu.

Nyckeln till ett lyckat projekt är elevernas och lärarnas egen vilja att medverka. Projektet har ökat elevernas mod att tala svenska samtidigt som tröskeln blivit lägre för att i framtiden åka utomlands och studera.

– Förut var jag rätt så lat när det gällde svenskundervisningen, men nu har jag blivit mycket ivrigare och får bra betyg i svenska, berättade Pinja Rantama, en av eleverna som åkt på utbyte.

Ett annat projekt som presenterades var OVTTAS, ett samiskt skolprojekt vars målsättning är att stärka gemensam samisk identitet och tillhörighet bland elever i Tana i Norge och Utsjoki i Finland. 

– Vi tar det bästa ur de två ländernas utbildningssystem. Finland klarar sig till exempel bra i PISA, men har andra områden de inte är lika bra på, sade Sonja Guttorm, koordinator för projektet.

Under konferensen diskuterades även det nya Nordplus-programmet, som kommer att få sin början år 2012.

– Implementeringen av det nya Nordplus-programmet kommer att vara en huvudprioritet nästa år, sade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson.

När vi talar om gemensam kulturell förståelse, så är det personliga mötet det allra viktigaste, vilket Nordplus är med om att bidra till. Globaliseringen har i realiteten gjort de nordiska och baltiska staterna till små länder. De kan dock bli mycket starkare i världen om de arbetar tillsammans, fortsatte Ásgrímsson.

Den omfattande evalueringen som gjorts av nuvarande programperiod påvisar att de baltiska ländernas inträde i Nordplus 2008 varit särskilt lyckat. Det har resulterat i ömsesidiga lärdomar och har gett nytt liv åt Nordplus.

Konferensen arrangerades av Finlands ord­förandeskap för Nordiska ministerrådet.