Folkhälsan har nyligen gett ut en ny broschyr, Språkgroddar. Den är avsedd för föräldrar med barn under skolåldern. Broschyren kan beställas eller laddas ned från Folkhälsans webbplats. I broschyren finns information om barns språkutveckling och förslag på hur den vuxna kan stödja och stimulera språkinlärningen i en- och tvåspråkiga miljöer. Häftet är gratis men postavgift tillkommer vid större leveranser.