Nätbutik

Fråga: Vilken är den korrekta stavningen: webshop eller webbshop? Och hur böjs ordet?

Den korrekta stavningen är webbshop. Ordet som sådant finns visserligen inte i Svenska Akademiens ordlista, men sammansättningsleden webb och shop finns där. Böjningen är webbshop, webbshoppen, webbshoppar. Ett alternativt svenskt ord är nätbutik.

 

FN

Fråga: Ska jag skriva Förenta nationerna med stort eller med litet n?

Numera rekommenderas Förenta nationerna med litet n. Den vedertagna förkortningen är dock fortfarande FN med stora bokstäver.

 

Ha hand om serveringen

Fråga: Heter det sköta serveringen eller sköta om serveringen?

Det heter i första hand sköta serveringen. Sköta kan betyda ’handha, ansvara för’, medan sköta om främst betyder ’se till, ge tillsyn’ (han sköter om sin gamla mamma).

 

Rått

Fråga: Hur ska jag översätta raakakakku och  raakaleivonta?

Vi rekommenderar råkaka och råbakning.

 

Tusentals

Fråga: Ska jag skriva tio tusentals i två ord eller tiotusentals i ett?

Tiotusentals skrivs i ett ord, liksom tiotusen och tiotusental.

 

Äpplen

Fråga: Heter det ett äpple eller ett äppel?

Det heter ett äpple, men i sammansättningar används oftast formen äppel-, alltså äppelblom, äppelcider, äppelmos, äppelmust, äppelträd osv.

 

Stereotypt

Fråga: Hur kan det komma sig att stereotyp betyder ’enahanda, enformig’ när stereo i fråga om ljudåtergivning innebär att det finns flera kanaler?

Ordet stereo kommer från det grekiska stereos som betyder ’hård, stel’. Utgående från detta känns det logiskt att ordet stereotyp betyder ’oföränderlig, alltid likadan, enformig’. Men hur har då ordet stereofoni ’ljudåtergivning med rymdverkan’ uppkommit? Jo, det grekiska ordet stereos har också betydelsen ’fast’ som i fast kropp. Eftersom en fast kropp alltid har tre dimensioner har adjektivet i en del sammansättningar kommit att få betydelsen ’tredimensionell’. På denna betydelse bygger inte bara stereofoni utan också bl.a. stereometri ’rymdgeometri’ och stereoskopi ’rymdseende’.

 

Bildtext

Fråga: Ska det vara punkt efter bildtexter?

Ja, punkt sätts ut efter bild- och figurtexter.

 

Säkert

Fråga: Kan man utelämna prepositionen i satsen Jag är säker att det är sant? Kan man alltså säga Jag är säker att det är sant?

I ordböckerna finns bara exempel med prepositionen (någon är säker att …). På webben hittar man också exempel utan (någon är säker att …), men denna variant förekommer nästan uteslutande i vardaglig stil (sociala medier) och är över lag mindre vanlig än varianten med på.  Det är därför bäst att sätta ut i neutral sakprosa.

 

Fortsätta

Fråga: Heter det fortsätta med studierna eller fortsätta studierna?

Man kan säga på båda sätten. Verbet fortsätta kan alltså användas både med och utan prepositionen med.

 

Sylingar

Fråga: Vad betyder ordet sylingar och varifrån kommer det?

Sylingar är tovade eller stickade sockor som används i stövlar för att ta bort fukt. Det är möjligt att svenskans syling kommer från det finska ordet syylingit. En möjlighet är också att syling(ar) har samband med det svenska ordet sula. Ordet syling(ar) förekommer eller har förekommit i de finlandssvenska dialekterna och tycks också i någon mån ha använts och fortfarande användas i mer standardfinländska sammanhang: Det forna Folkförsörjningsministeriet använde det i början av 1940-talet, och det finns också i Finlands svenska brand- och räddningsförbunds föreskrifter om klädsel för rökdykare (som verkar vara av rätt sent datum). I Sverige verkar ordet inte förekomma.

 

Mänskligt

Fråga: Är det någon skillnad om man använder formen människa eller formen mänska?

Formen människa kan användas i alla sammanhang, medan formen mänska antingen har en skönlitterär eller en vardaglig klang i standardsvenska. När mänska används i neutrala sammanhang är det fråga om en finlandism.

 

Kalsonger

Fråga: Hur böjs ordet boxer i betydelsen ’korta kalsonger’?

Det är mest praktiskt att i stället för kortformen boxer använda sammansättningar som boxershorts, boxerkalsonger. Vill man absolut använda kortformen är det bäst att behandla den som ett pluralt ord utan ändelse: gula boxer, mina boxer. Bestämd form blir de där boxerna.

 

Varumärkesnamn

Fråga: Ska man skriva iPad eller ipad på svenska i löpande text?

Enligt rekommendationerna ska man skriva Ipad med stor begynnelsebokstav. Varumärkesnamnet iPad ska inte användas i vanlig text eftersom principen är att varumärkesnamn som bryter mot vedertagna skrivregler ska normaliseras.

 

Kaffeställe

Fråga: Vilken är den korrekta stavningen, café eller kafé?

Svenska Akademiens ordlista rekommenderar kafé med k.

 

Bra på att spela

Fråga: Vilken är den korrekta svenska motsvarigheten till finskans pelisilmä?

På svenska kan man säga spelsinne. Ordet spelöga förekommer också men kan betraktas som en finlandism.

 

Trakassera

Fråga: Vilken är skillnaden mellan mobbning och trakasserier?

Verbet mobba definieras i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien som ’utsätta för (kollektiv) förföljelse’, medan trakassera definieras som ’utsätta för (fortlöpande) obehag’. Definitionsmässigt är det svårt att slå fast någon klar skillnad mellan orden, men det finns skillnader i användning. Mobbning hänför sig mest till skolvärlden eller arbetslivet; ordet definieras som ’kamratförtryck’ i Svenska Akademiens ordlista. Trakasserier har ett vidare användningsområde. Den som förföljs behöver inte vara en kamrat (men kan vara det), och man kan t.ex. tala om sexuella trakasserier eller rasistiska trakasserier. En skillnad är att mobbning också kan innebära att man utesluts ur någon krets, medan trakasserier alltid är aktiv förföljelse.